Ta stran je namenjena aktualnim razpisom, vsem informacijam in dokumentih povezanih z javnimi razpisi ter vsem ostalim aktualnim zadevam.

P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja – SPS

Povzetek P7 2015- mikrokrediti za mikro in mala podjetja: znesek kredita: od  5.000 € do 25.000 € ročnost: od 12-60 mesecev moratorij: 6 mesecev pogodbena obrestna mera: 3,5% fiksna zavarovanje kredita: 5 menic in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja ali s.p. bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov – 2013), mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB6 podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas (nosilec s.p. se šteje za zaposleno...

več informacij

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJANJA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

V petek, 14.3.2014, je Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: postavitvi novega proizvodnega  obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomen temeljito spremembo proizvoda ali  proizvodnega procesa v...

več informacij