P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja – SPS

Objavljeno 30 January, 2015

Povzetek P7 2015- mikrokrediti za mikro in mala podjetja:

 • znesek kredita: od  5.000 € do 25.000 €
 • ročnost: od 12-60 mesecev
 • moratorij: 6 mesecev
 • pogodbena obrestna mera: 3,5% fiksna
 • zavarovanje kredita: 5 menic in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja ali s.p.
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov – 2013), mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB6
 • podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas (nosilec s.p. se šteje za zaposleno osebo)
 • Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.01.2015 do 25.06.2015 – črpanje je enkratno
 • kredit ni namenjen poplačilu obstoječih kreditov ali leasing pogodb
 • kredit se lahko porabi za manjše materialne investicije (nakup opreme) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oz. denar za financiranje storitev, promocije, plač, …). Upoštevajo se nezapadle in zapadle obveznosti do dobaviteljev, vendar sledenje le do ročnosti 60 dni – obveznosti ne smejo biti plačane oz. plačane obveznosti se upoštevajo kot lastna sredstva
 • Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev
 • Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov

Rok za prijavo je 20.02.2015

Trije koraki do pridobitve mikrokredita:

1. korak: Prijavni list in priloga

 

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

 • Predstavitveni načrt
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2013 in 2012 skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES
 • Finančna priloga

 

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Povezava na razpis: http://www.podjetniskisklad.si/94/2015/p7—mikrokrediti-za-mikro-in-mala-podjetja.html