Za vas in skupaj z vami:

  • Spremljamo aktualne javne razpise ter razpise v pripravi vseh institucij, ki razpisujejo javne razpise

  • Natančno analiziramo in preučimo vaše poslovanje in na podlagi vaših načrtov za prihodnost, skupaj izberemo primerne razpise

  • Koordinacija projekta

  • Pripravim vso razpisno dokumentacijo (prijavne obrazce, poslovni načrt/investicijski program, ostale potrebne priloge, ki so zahtevane v razpisu)

  • Obveščamo vas in opozarjam na roke, ki se jih morate držati

  • Pripravimo vse potrebna vmesna in končna poročila ter zahtevke za sofinanciranje

Vse navedeno je v današnjem času zelo pomembno, če želite biti uspešni pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih. Ne želimo, da se boste kot večina, le pritoževali, da sredstev niste dobili, drugi pa bodo preko poznanstev in raznih vez sredstva dobili. Pomislite raje, da drugi, zagotovo imajo osebo, ki jim strokovno in skrbno vodi projekt in celotno prijavo na javni razpis.